Административные процедуры

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца

дзяржаўнай установай адукацыі “Арлоўская сярэдняя школа”

Адміністрацыйная працэдура

Дзяржаўны орган (арганізацыя), у які грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія грамадзянін прадстаўляе пры звароце

Памер платы, які бярэцца за выдачу даведкі ці іншага дакумента

Максіма

льны тэрмін разгляду звароту і выдачы

даведкі ці іншага дакумента

Назва

2.1

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.2

Выдача даведкі аб месцы работы, службы і пасадзе, якую займае

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.3

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.5

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родам

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пашпарт ці іншы дакумент, які пацвярджае асобу, лісток непрацаздольнасці, даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў рабо ты ў розных наймальнікаў

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

 

2.6

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

 

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

заява

пашпарт або іншы

дакумент,

які пацвярджае

асобу

даведка аб нараджэнні

дзіцяці - у выпадку, калі

дзіця нарадзілася ў

Рэспубліцы Беларусь

Бясплатна

 

 

 

 

 

 

5 дзён з дня звароту

2.8

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыдневага тэрміну цяжарнасці

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Заява, паш-парт або іншы

дакумент, які пацвярджае

асобу

заключэнне ўрачэбна-

кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) з

працоўных кніжак

заяўніка і мужа

заяўніка або іншыя даку-менты, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку

неабходнасці

вызначэння месца

прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб

скасаванні шлюбу або

пасведчанне аб

скасаванні шлюбу або

іншы дакумент,

які пацвярджае

катэгорыю няпоўнай

сям'і, для няпоўных

сямей

пасведчанне аб

заключэнні шлюбу - у

выпадку, калі заяўнік

знаходзіцца ў шлюбе

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.9

Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў

 

 

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

заява;

копія пасведчання аб нараджэнні дзіцяці;

копія працоўнай кніжкі;

даведка з папярэдняга месца атрымання дапамогі – для асоб, якія раней атрымлівалі дапамогу; даведка ўчастковага ўрача аб тым, што дзіця не аформлена ў дзіцячую дашкольную ўстанову

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы

2.91

Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

заява;

копіі пасведчанняў аб нараджэнні дзяцей: да 3 гадоў і ад 3 да 18 гадоў; даведка на дзіця ад 3 да 18 гадоў аб тым, што грамадзянін з’яўляецца вучнем установы адукацыі, пасведчанне аб шлюбе;

копія працоўнай кніжкі;

даведка з папярэдняга месца атрымання дапамогі – для асоб, якія раней атрымлівалі дапамогу

 

 

2.12

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэй

3-х гадоў

 

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

заява;

копія пасведчання аб нараджэнні дзіцяці;

копія працоўнай кніжкі;

даведка з папярэдняга месца атрымання дапамогі – для асоб, якія раней атрымлівалі дапамогу; даведка ўчастковага ўрача аб тым, што дзіця не аформлена ў дзіцячую дашкольную ўстанову

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.13

Прызначэнне дапамогі часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Лісток непрацаздольнасці

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.14

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцём

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Лісток непрацаздольнасці

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.16

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнас

ці і па догляду за дзіцем ва да 18 гадоў у выпадку

яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

 

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Лісток непрацаздольнасці

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.19

Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да сканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

-

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.24

Выдача даведкі аб незабеспячэнні дзіцяці ў цякучым годзе пуцёўкай за кошт дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

 

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

-

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.25

Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гады

 

 

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

-

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

2.44

Выдача даведкі аб не выдзяленні пуцёўкі на дзяцей у цякучым годзе

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

-

Бясплатна

У дзень звароту

6.1

Выдача дублікатаў:

 

 

 

 

6.1.1

дакумента аб адукацыі; дадатку да яго;

дакумента аб навучанні

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

1. Заява з указаннем прычын страты дакумента ці прывядзення яго ў неналежны стан (узор заявы прапаноўваецца ўстановай адукацыі).

2. Пашпарт ці іншы дакумент, які пацвярджае асобу

(у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 03.06.2008 № 294 «О документировании населения»

да дакументаў, якія пацвярджаюць асобу грамадзяніна адносяцца: пашпарт, від на жыхарства, пасведчанне бежанца).

3. Прыведзены ў неналежны стан дакумент – у выпадку, калі дакумент прыведзены ў неналежны стан.

4. Дакумент, які пацвярджае ўнясенне аплаты (квітанцыя аб аплаце)

0.1 базавай велічыні – за выдачу дубліката пасведчання аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі.

 

Бясплатна – дубліката дакумента аб навучанні.

 

15 дзён з дня звароту

6.3

Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (з указаннем неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)

 

Арлоўская СШ

Дырэктар школы Майсюк В.В.

кабінет № 9 2 паверх Тэл.:26-7-30.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

Пры адсутнасці дырэк-тара

НДВР Вярэніч М.А. кабінет № 19 2 паверх Тэл.:26-7-39.

Час: з 8.00 да 17.00 панядзелак - пятніца;

субота з 9.00-14.00

заява

Бясплатна

У дзень звароту